نمایش فایل(گزارش کار آموزی در تعاون روستایی)

گزارش کار آموزی در تعاون روستایی|40089516|rqo879078|گزارش کار آموزی ,در تعاون روستایی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان گزارش کار آموزی در تعاون روستایی را مشاهده می نمایید. اینجانب دوره کارآموزی خود را در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گذراندم و در این دوره با فناوری پورتال و مدیریت آن آشنا شدم و فرامینی را که آنجا بیشتر استفاده می شد را آموختم. کارهای جانبی از قبیل انجام انواع کار...

مطالب دیگر:
📚دانلود تعلیق اجرای مجازات 32 ص.DOC📚دانلود تعیین كیفیت و چگونگی زلزله ها 32 ص📚دانلود تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص📚دانلود تغییرات در ویژگی های مورفولوژیكی 20 ص📚دانلود تفکیک قوا 14 ص📚دانلود تفنگ گلنگدنی چند فشنگه 25ص📚دانلود تكثیر و پرورش ماهی قزل آلا 22 ص📚دانلود تكمیل كارندههای خلایی موجود به منظور كاهش ضایعات در كاشت ریزدانهها 22 ص📚دانلود تكنولوژی آموزشی و رسانه ها 39 ص📚دانلود تلفن 40 ص📚دانلود تناسب بین حق و تکلیف 20 ص📚دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص📚دانلود تحقیق تنظیم كننده های ولتاژ 60📚دانلود تحقیق توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا پیامدها چشم انداز آینده 37 ص📚دانلود تحقیق توربو شارژ📚دانلود تحقیق تورم 24 ص📚دانلود تحقیق توزیع سنی 50 نفر 7 ص📚دانلود تحقیق توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص📚دانلود تحقیق توسعه اقتصادی 22 ص📚دانلود تحقیق تولید روغن نباتی 53 ص📚دانلود تحقیق تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه 31 ص📚دانلود تحقیق تولید انرژی از توده حیاتی 80 ص📚دانلود تحقیق تولید ناب 21 ص📚دانلود تحقیق تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ) 50 ص.DOC📚دانلود تحقیق تیریستور 22 ص